NAJNOWSZE OFERTY

ZIPP VZ 5 125CC
rok produkcji: 2019
stan: nowy
skrzynia biegów: manualna
cena: 7700 zł
ZIPP 3WHELS ELEKTRYCZNY
rok produkcji: 2019
stan: nowy
skrzynia biegów: automatyczna
cena: 5300 zł
ZIPP APPIA 50CC
rok produkcji: 2019
stan: nowy
skrzynia biegów: automatyczna
cena: 4450 zł>> zobacz wszystkie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe AUTO-CENTRUM Sp. z o.o. (dalej: "ADMINISTRATOR"), z siedzibą: ul. Warszawska 70, 09-100 Płońsk. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej ul.Warszawska 70, 09-100 Płońsk  lub drogą e-mailową pod adres: rodo@auto-centrum.biz

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.  

4. Przetwarzanie odbywa się w celu wystawienia faktury oraz płatności.  

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.  

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

7. Administrator przekaże dane osobowe na podstawie przepisów prawa organom kontrolnym, m.in. skarbowym.  

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 6 lat zgodnie z przepisami prawa.  

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

10. Skargę na dziłania Administrator można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.  

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.